2024 YILI İÇİN YILLIK TAHSİSİ 100 TON VE DAHA AZ OLAN SANAYİ VE KÜMES İŞLETMECİLERİ İÇİN 0,5-10 MM TAHSİSLERİ HAKKINDA DUYURU (03.01.2024)

January 3, 2024

 

2024 YILI İÇİN YILLIK TAHSİSİ 100 TON VE DAHA AZ OLAN SANAYİ VE KÜMES İŞLETMECİLERİ İÇİN 0,5-10MM TAHSİSLERİ HAKKINDA DUYURU (03.01.2024)

 

 

LİSTE-1 (Yıllık tahsisi 100 tondan az olanlar) (Liste aşağıdadır.)

 

 

Yukarıdaki listede unvanı ve kömür cinsi belirtilen başvuru sahipleri söz konusu kömürleri sözleşme imzalamadan aşağıdaki açıklamalar ve şartlar doğrultusunda alabileceklerdir.

 

1-Bu listedeki tahsisler; başvuru aşamasında beyan kapasite raporu veya metrekare (kümesler için) bilgisine göre oluşturulmuştur. İbraz edilen kapasite raporundaki kömür tüketimi veya Kümes Tespit Yazısındaki metrekare bilgisi başvuruda beyan edilenden az ise; ibraz edilen kapasite raporu veya Kümes Tespit Yazısındaki metrekareye göre tahsisler yeniden hesaplanacak ve çıkacak rakam üzerinden işlem yapılacaktır.

 

2-Bu listedeki tahsis sahipleri 2023-Aralık ayından sonrası olması şartıyla, aşağıda gösterilen belgeleri İşletmemize (Pazarlama ve Satış Şube Müdürlüğündeki Sanayi Sipariş Odasına elden veya barans@eli.gov.tr mail adresine mail olarak) göndereceklerdir. (İlgili belgenin fotoğrafı kabul edilmeyeceğinden belgenin taratılıp mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.) 

3-Belgeler kontrol edildikten sonra başvuru sahiplerinin sistemimizde kayıtlı veya başvuru belgesinde belirttikleri mail adreslerine barkodlu kömür talep fişleri gönderilecek ve bu fişlerle kömürlerini yine 2024 yılı içinde olmak şartıyla teslim alabileceklerdir. Önceki yıllardan elinde fiş bulunanlar bu fişlerini de kullanabileceklerdir. 

 

4-Mail adresi değişikliği yapmak isteyenler mutlaka imza sirküleri/beyannamesi ekli bir dilekçeyle talep edeceklerdir.

 

5-Teslim anındaki fiyatlar, teslim şartları, kontenjan vb diğer uygulamalar geçerli olacaktır

 

6-Bu listedeki müşterilere sözleşme imzalamadan kömür verilecektir. Ancak Ekteki sözleşme hükümlerinden yükümlü olacaklardır. Özellikle sözleşmenin devirle ilgili 10. Maddesi 100 ton altı müşterilerimiz için de geçerli olacaktır.

 

2024 Yılı İçin İstenen Belgeler 

 

a) Kümes İşletmecileri; 

 • Kümes Tespit Yazısı (Örneği aşağıda yer almaktadır.) Bu belge bağlı olunan İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınacaktır. Bu belgede mutlaka kümesin; kimin adına tescil edildiği, tescil numarası(TR kodu), kümesin adresi, metrekaresi, hayvan sayısı ve halen aktif olup olmadığı bilgisine mutlaka yer verilecektir. Sayılan bilgileri tam olarak içermeyen belgelere kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Ayrıca bu yazı Kurumumuza (Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne) hitaben yazılmış olacak. (Bu belge/yazı 2023-Aralık ve sonrası tarihli olacak İşletmemize teslim edilecektir.)
 • Sadece şirket statüsündeki kümes işletmeleri için; kayıtlı oldukları odadan alacakları 2023-Aralık veya daha yeni tarihli faaliyet belgesinin aslı/ e-imzalı nüshası ve sicil kayıt sureti
 • Sadece şirket statüsündeki kümes işletmeleri için; İmza sirküsü

 

b) Sanayi Kuruluşları

 • Kapasite Raporunun fotokopisi,
 • Ticaret Odası veya kayıtlı oldukları odadan Oda Sicil Kayıt Belgesi,
 • Ticaret Odası veya kayıtlı oldukları odadan Faaliyet Belgesi(Belge Aralık 2023 veya daha yeni tarihli olacak ve belgenin aslı verilecektir.) 
 • İmza sirküleri / Beyannamesi

 

 

 

Bu duyurumuz tebliğ niteliğinde olup ilgililerine ilanen duyurulur. (03.01.2024)

Dosya Galerisi

Ek-1 100 TON ALTI TAHSİS LİSTESİ (1)İndir
EK-2 KÜMES TESPİT YAZISI ÖRNEĞİİndir
EK-3 2024 PEŞİN BEDELLİ SANAYİ TİP SÖZLEŞMESİİndir

İlgili Haberler

 • 2024 YILI YAZ DÖNEMİ NİHAİ STAJYER LİSTESİ BELLİ OLDU

 • Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı

 • 2024 YILI BAYİLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU (25.10.2023)

 • UYAR MADENCİLİK ÖDEMELERİ HAKKINDA

 • 2024 YILI YAZ DÖNEMİ NİHAİ STAJYER LİSTESİ BELLİ OLDU

 • Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı

 • 2024 YILI BAYİLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU (25.10.2023)

 • UYAR MADENCİLİK ÖDEMELERİ HAKKINDA

 • 2024 YILI YAZ DÖNEMİ NİHAİ STAJYER LİSTESİ BELLİ OLDU

 • Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı

 • 2024 YILI BAYİLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU (25.10.2023)

 • UYAR MADENCİLİK ÖDEMELERİ HAKKINDA

 • 2024 YILI YAZ DÖNEMİ NİHAİ STAJYER LİSTESİ BELLİ OLDU

 • Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı

 • 2024 YILI BAYİLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU (25.10.2023)

 • UYAR MADENCİLİK ÖDEMELERİ HAKKINDA

 • 2024 YILI YAZ DÖNEMİ NİHAİ STAJYER LİSTESİ BELLİ OLDU

 • Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı

 • 2024 YILI BAYİLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU (25.10.2023)

 • UYAR MADENCİLİK ÖDEMELERİ HAKKINDA

 • 2024 YILI YAZ DÖNEMİ NİHAİ STAJYER LİSTESİ BELLİ OLDU

 • Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı

 • 2024 YILI BAYİLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU (25.10.2023)

 • UYAR MADENCİLİK ÖDEMELERİ HAKKINDA

 • 2024 YILI YAZ DÖNEMİ NİHAİ STAJYER LİSTESİ BELLİ OLDU

 • Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı

 • 2024 YILI BAYİLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU (25.10.2023)

 • UYAR MADENCİLİK ÖDEMELERİ HAKKINDA

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü